วัฒนธรรม

เหล่าศิลปิน ผู้สนับสนุน และไอคอนที่เคลื่อนโลกใบนี้ไปข้างหน้าผ่านการสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา

สไตล์เหนือสไตล์: Lillian Ahenkan (ฉายา “@FlexMami”) แต่งตัวเพื่อตัวเอง

วัฒนธรรม

ค้นหาอัตลักษณ์ผ่านสไตล์ หญิงสาวร้อยอาชีพผู้ไม่เคยเสียใจต่อเส้นทางชีวิตของตน

สไตล์ของ Lillian Ahenkan นั้นได้รับอิทธิพลมาจากการมีเชื้อสายกานา การเติบโตมาในซิดนีย์ และความมั่นใจเหนือใครในการเป็นผู้หญิงแบบที่เธอต้องการจะเป็น

วัฒนธรรม

เหล่าศิลปิน ผู้สนับสนุน และไอคอนที่เคลื่อนโลกใบนี้ไปข้างหน้าผ่านการสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา

สไตล์เหนือสไตล์: Lillian Ahenkan (ฉายา “@FlexMami”) แต่งตัวเพื่อตัวเอง

วัฒนธรรม

ค้นหาอัตลักษณ์ผ่านสไตล์ หญิงสาวร้อยอาชีพผู้ไม่เคยเสียใจต่อเส้นทางชีวิตของตน

สไตล์ของ Lillian Ahenkan นั้นได้รับอิทธิพลมาจากการมีเชื้อสายกานา การเติบโตมาในซิดนีย์ และความมั่นใจเหนือใครในการเป็นผู้หญิงแบบที่เธอต้องการจะเป็น