Nike Flyleather

Nike Flyleather

Nike Flyleather คืออะไร

Flyleather เป็นวัสดุเสริมประสิทธิภาพที่มี ลุค สัมผัส และกลิ่นเหมือนวัสดุหนัง และทำด้วยเส้นใยหนังรีไซเคิลผสมกับเส้นใยสังเคราะห์อย่างน้อย 50% โดยนำมาผ่านกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมจากพลังงานน้ำซึ่งส่งผลกระทบน้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเมื่อเทียบกับหนังแบบดั้งเดิม

Flyleather ไม่ใช่แค่หนังธรรมดา แต่เป็น Flyleather

Nike Flyleather ใช้เศษหนังรีไซเคิลในกระบวนการผลิต ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีปลายทางเป็นสถานที่ฝังกลบขยะ ผลลัพธ์ที่ได้คือวัสดุต้านการเสียดสีแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบามากกว่าหนัง Full Grain ถึง 40%

Nike Flyleather

ไม่เพิ่มขยะให้ที่ฝังกลบ

ในการผลิตรองเท้าหนังแบบดั้งเดิม เศษหนังบางส่วนจะตกลงสู่พื้นของโรงฟอกหนังและกลายไปเป็นขยะในที่สุด เราจึงนำเส้นใยจากหนังดังกล่าวมารีไซเคิลแล้วผสมกับวัสดุสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็น Flyleather ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของเสียจากการไปสู่สถานที่ฝังกลบขยะ

ค้นพบคุณประโยชน์

Nike Flyleather

น้ำหนักเบา

Nike Flyleather เบามากกว่าหนัง Full Grain ถึง 40%

Nike Flyleather

ทนทาน

Nike Flyleather ต้านทานการเสียดสีได้ดีกว่าหนัง Full Grain

Nike Flyleather

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Nike Flyleather ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศน้อยลงเมื่อเทียบกับหนังแบบดั้งเดิม

เบื้องหลังดีไซน์

Nike Flyleather

แรงบันดาลใจสำหรับ Nike Flyleather เกิดจากความท้าทายที่จะพัฒนาหนังให้กลายเป็นวัสดุเสริมประสิทธิภาพที่ทันยุคทันสมัย เหมือนกับตาข่ายที่ออกแบบเชิงโครงสร้างและ Flyknit แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาลุค สัมผัส และกลิ่นของหนัง Full Grain ไว้

Nike Flyleather

ปัจจัยสำคัญอีกประการในการพัฒนา Flyleather คือเป้าหมายของเราในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่สัมพันธ์กับการผลิตหนังแบบดั้งเดิม ภารกิจนี้นอกจากจะเป็นการคิดค้นวัสดุเสริมประสิทธิภาพที่ทันสมัยแล้ว ยังถือเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตวัสดุไปในตัวเพื่อลดของเสียและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ