Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike
  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  MOVE
  TO ZERO

  MOVE TO ZERO คือเส้นทางสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์ของ NIKE เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา

  เส้นทางสู่ ZERO ของเรา

  เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อโลกใบนี้ซึ่งเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของเรา จึงเป็นเหตุผล
  ที่เราปรับโฉมสิ่งต่างๆ ใหม่ทั้งหมดผ่านแนวคิดความยั่งยืนและการหมุนเวียน เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องคาร์บอน ขยะ น้ำ และเคมี โดยตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี 2025

  MOVE TO ZERO

  MOVE TO ZERO คือเส้นทางสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์ของ NIKE เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา

  เส้นทางสู่ ZERO ของเรา

  เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อโลกใบนี้ซึ่งเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของเรา จึงเป็นเหตุผลที่เราปรับโฉมสิ่งต่างๆ ใหม่ทั้งหมดผ่านแนวคิดความยั่งยืนและการหมุนเวียน เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องคาร์บอน ขยะ น้ำ และเคมี โดยตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี 2025

  BLOOM OVER DOOM

  Nike ก้าวข้ามข้อจำกัดของนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดหลายทศวรรษ แต่สิ่งที่เคยพาเรามาสู่จุดนี้ไม่อาจนำเราไปสู่จุดที่เราควรไปถึงได้ เราจึงจะพัฒนา Playbook ขึ้นไปอีกขั้น พลิกเรื่องแต่งให้กลายเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์ในสเกลของ Nike แม้จะยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่เราก็รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใด นั่นคือการ Move to Zero แล้วไปให้ไกลกว่านั้น เรามองว่าสิ่งนี้เป็นการ "Bloom Over Doom" หรือก็คือการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่ย่อท้อ การสร้างนวัตกรรมสุดบ้าบิ่น และการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้เราทุกคนและดาวเคราะห์สีน้ำเงินอันสวยงามนี้ก้าวหน้าต่อไปได้

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  วัสดุที่ส่งผลกระทบน้อยลง

  การนำพลาสติก เส้นด้าย และผ้าที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำและสร้างออกมาเป็นวัสดุใหม่หมดจดนั้นเป็นก้าวที่สำคัญมากบนเส้นทางสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์ของเรา

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  โซลูชันที่หมุนเวียน

  เราจะปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬาได้ก็เมื่อเราคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการนำเสนอสินค้าให้กับคนทั้งโลก และทำให้สินค้าเหล่านั้นใช้งานได้ยาวนานในรูปแบบใหม่

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  วัสดุที่ส่ง
  ผลกระทบน้อยลง

  การนำพลาสติก เส้นด้าย และผ้าที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำและสร้างออกมาเป็น
  วัสดุใหม่หมดจดนั้นเป็นก้าวที่สำคัญมากบนเส้นทางสู่
  การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์ของเรา

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  โซลูชันที่หมุนเวียน

  เราจะปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬาได้ก็เมื่อเราคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการนำเสนอสินค้าให้กับคนทั้งโลก
  และทำให้สินค้าเหล่านั้นใช้งานได้ยาวนานในรูปแบบใหม่

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  ลงมือทำ
  ร่วมกัน

  รู้หรือไม่ สัญลักษณ์ "Sunburst" ถือกำเนิด
  ขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 โดยออกแบบมาเป็นรูปทรงวงกลม
  เพื่อเป็นทางเลือกเมื่อความอสมมาตรของโลโก้
  Swoosh ไม่เข้ากับองค์ประกอบอื่น นับแต่นั้นเป็นต้นมา
  เราก็ได้ปรับใช้โลโก้นี้ในจุดประสงค์ใหม่ในลักษณะเดียวกับ
  ปรัชญาการดีไซน์แบบหมุนเวียนของเรา ถ้าเห็น
  โลโก้นี้ในปัจจุบัน ก็จะเห็นก้าวเล็กๆ
  ในเส้นทางสู่ Move to Zero ของเรา แฟชั่นยุคเก๋า
  กำลังกลับมาจริงๆ อย่างที่เขาว่านั่นแหละ

  รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความยั่งยืนของ Nike
  และค้นพบวิธีใหม่ๆ ที่เราสามารถช่วย
  ปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬาไปด้วยกันได้

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike
  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

  ลงมือทำร่วมกัน

  รู้หรือไม่ สัญลักษณ์ "Sunburst" ถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 โดยออกแบบมาเป็นรูปทรงวงกลม
  เพื่อเป็นทางเลือกเมื่อความอสมมาตรของโลโก้ Swoosh ไม่เข้ากับองค์ประกอบอื่น นับแต่นั้นเป็นต้นมา
  เราก็ได้ปรับใช้โลโก้นี้ในจุดประสงค์ใหม่ในลักษณะเดียวกับปรัชญาการดีไซน์แบบหมุนเวียนของเรา ถ้าเห็นโลโก้นี้ในปัจจุบัน
  ก็จะเห็นก้าวเล็กๆ ในเส้นทางสู่ Move to Zero ของเรา

  รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความยั่งยืนของ Nike และค้นพบวิธีใหม่ๆ ที่เราสามารถช่วยปกป้อง
  อนาคตแห่งเกมกีฬาไปด้วยกันได้

  Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike