เลือกซื้อของขวัญให้ทันเวลา

สั่งซื้อภายในวันที่ 12 ธันวาคม เพื่อให้ของขวัญถึงมือคุณก่อนวันคริสต์มาส อีฟ ซื้อเลย เรียนรู้เพิ่มเติม

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

MOVE TO ZERO คือการเดินทางของ Nike ที่มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เหลือศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา ติดตามการเดินทางของพวกเราแต่ละก้าว แล้วร่วมกันค้นพบเส้นทางใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ MOVE TO ZERO ด้วยกัน

TALKING TRASH: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนาคตแห่งเกมกีฬา

นักสโนว์บอร์ดและนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง CHLOE KIM ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ DR. AYANA ELIZABETH JOHNSON ถึงเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่ออนาคตแห่งเกมกีฬา และการมีส่วนร่วมในแบบของเราเพื่อช่วยปกป้องโลก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

MOVE TO ZERO คือการเดินทางของ Nike ที่มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เหลือศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา ติดตามการเดินทางของพวกเราแต่ละก้าว แล้วร่วมกันค้นพบเส้นทางใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ MOVE TO ZERO ด้วยกัน

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike
Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

TALKING TRASH: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนาคตแห่งเกมกีฬา

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

นักสโนว์บอร์ดและนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง CHLOE KIM ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ DR. AYANA ELIZABETH JOHNSON ถึงเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่ออนาคตแห่งเกมกีฬา และการมีส่วนร่วมในแบบของเราเพื่อช่วยปกป้องโลก

มีอะไรใหม่

จุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมใจคือการยืนในจุดเดียวกันทางความรู้ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ MOVE TO ZERO ของเรา

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

มีอะไรใหม่

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

จุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมใจคือการยืนในจุดเดียวกันทางความรู้ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ MOVE TO ZERO ของเรา

สินค้าที่เราเลือก

เครื่องแต่งกายที่ติดป้าย “วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” คือเครื่องแต่งกายที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 50% และรองเท้าที่ติดป้ายแบบเดียวกันคือรองเท้าที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 20% ตามน้ำหนัก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

สินค้าที่เราเลือก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

เครื่องแต่งกายที่ติดป้าย “วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” คือเครื่องแต่งกายที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 50% และรองเท้าที่ติดป้ายแบบเดียวกันคือรองเท้าที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 20% ตามน้ำหนัก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

เมื่อไหร่ที่คุณเห็นโลโก้นี้ คุณกำลังเห็น 1 ก้าวเล็กๆ บนเส้นทางสู่ Move to Zero ของพวกเรา

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

เมื่อไหร่ที่คุณเห็นโลโก้นี้ คุณกำลังเห็น 1 ก้าวเล็กๆ บนเส้นทางสู่ Move to Zero ของพวกเรา