Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

NIKE FORWARD

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

NIKE FORWARD คือวัสดุแบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากชั้นเลเยอร์บางเฉียบที่ปักด้วยเข็มปัก วัสดุนี้ทั้งนุ่มเป็นพิเศษ อบอุ่นอย่างเหนือชั้น และน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ คอลเลกชันเปิดตัวของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงโดยเฉลี่ย 75% เมื่อเทียบกับฟลีซถักแบบดั้งเดิมของเรา

NIKE FORWARD

Nike Forward คือวัสดุแบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากชั้นเลเยอร์บางเฉียบที่ปักด้วยเข็มปัก วัสดุนี้ทั้งนุ่มเป็นพิเศษ อบอุ่นอย่างเหนือชั้น และน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ คอลเลกชันเปิดตัวของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงโดยเฉลี่ย 75% เมื่อเทียบกับฟลีซถักแบบดั้งเดิมของเรา

BLOOM OVER DOOM

NIKE ก้าวข้ามข้อจำกัดของนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดหลายทศวรรษ แต่สิ่งที่เคยพาเรามาสู่จุดนี้ไม่อาจนำเราไปสู่จุดที่เราควรไปถึงได้ เราจึงจะพัฒนา PLAYBOOK ขึ้นไปอีกขั้น พลิกเรื่องแต่งให้กลายเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์ในสเกลของ NIKE แม้จะยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่เราก็รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใด นั่นคือการ MOVE TO ZERO แล้วไปให้ไกลกว่านั้น เรามองว่าสิ่งนี้เป็นการ "BLOOM OVER DOOM" หรือก็คือการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่ย่อท้อ การสร้างนวัตกรรมสุดบ้าบิ่น และการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้เราทุกคนและดาวเคราะห์สีน้ำเงินอันสวยงามนี้ก้าวหน้าต่อไปได้

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

BLOOM OVER DOOM

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

NIKE ก้าวข้ามข้อจำกัดของนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดหลายทศวรรษ แต่สิ่งที่เคยพาเรามาสู่จุดนี้ไม่อาจนำเราไปสู่จุดที่เราควรไปถึงได้ เราจึงจะพัฒนา PLAYBOOK ขึ้นไปอีกขั้น พลิกเรื่องแต่งให้กลายเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์ในสเกลของ NIKE แม้จะยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่เราก็รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใด นั่นคือการ MOVE TO ZERO แล้วไปให้ไกลกว่านั้น เรามองว่าสิ่งนี้เป็นการ "BLOOM OVER DOOM" หรือก็คือการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่ย่อท้อ การสร้างนวัตกรรมสุดบ้าบิ่น และการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้เราทุกคนและดาวเคราะห์สีน้ำเงินอันสวยงามนี้ก้าวหน้าต่อไปได้

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

MOVE TO ZERO คือการเดินทางของ Nike ที่มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เหลือศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา ติดตามการเดินทางของพวกเราแต่ละก้าว แล้วร่วมกันค้นพบเส้นทางใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ MOVE TO ZERO ด้วยกัน

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

MOVE TO ZERO คือการเดินทางของ Nike ที่มุ่งสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เหลือศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา ติดตามการเดินทางของพวกเราแต่ละก้าว แล้วร่วมกันค้นพบเส้นทางใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ MOVE TO ZERO ด้วยกัน

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike
Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

มีอะไรใหม่

จุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมใจคือการยืนในจุดเดียวกันทางความรู้ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ MOVE TO ZERO ของเรา

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

มีอะไรใหม่

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

จุดเริ่มต้นของการร่วมแรงร่วมใจคือการยืนในจุดเดียวกันทางความรู้ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ MOVE TO ZERO ของเรา

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

สินค้าที่เราเลือก

เครื่องแต่งกายที่ติดป้าย "วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" คือเครื่องแต่งกายที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 50% และรองเท้าที่ติดป้ายแบบเดียวกันคือรองเท้าที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 20% ตามน้ำหนัก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

สินค้าที่เราเลือก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

เครื่องแต่งกายที่ติดป้าย "วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" คือเครื่องแต่งกายที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 55% และรองเท้าที่ติดป้ายแบบเดียวกันคือรองเท้าที่มีวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 20% ตามน้ำหนัก

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

เมื่อไหร่ที่คุณเห็นโลโก้นี้ คุณกำลังเห็น 1 ก้าวเล็กๆ บนเส้นทางสู่ Move to Zero ของพวกเรา

Move to Zero ความยั่งยืนของ Nike

เมื่อไหร่ที่คุณเห็นโลโก้นี้ คุณกำลังเห็น 1 ก้าวเล็กๆ บนเส้นทางสู่ Move to Zero ของพวกเรา