You Can’t Stop Sport.

You Can’t Stop Sisters.

You Can't Stop Sisters

Kära systrar!

Ni föddes som syskon
men har utvecklats till bundsförvanter.
Att vara systrar är stort.
Det är allt.
Ena stunden en mentor.
Nästa stund en konkurrent.
Supporter. Tröstare. Förkämpe.
Vad som än krävs för att hjälpa varandra att lyckas.
För ju mer ni lyfter varandra,
desto svårare är ni att stoppa.

You Can't Stop Sisters
You Can't Stop Sisters