Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Příručka pro trénink dívek

Umožni jim zasoupeřit si

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale přestávají se sportem dvakrát tolik než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme trend odchodů od aktivního sportu zvrátit, a proto jsme vydali Příručku pro trénink dívek – zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.

Dívky milují soupeření a umí být tvrdé. Podle průzkumu tři čtvrtiny dívek říkají, že na sportu nejvíc milují soupeření. Mají taky rády týmovou hru s důrazem na vítězství a zábavu. Uvědomujeme si, že dívky nejsou křehké a nejsou náchylnější ke zraněním než chlapci. Ze všeho nejvíc chtějí hrát.

To neznamená, že musíš dělat z každého tréninku mistrovství světa nebo pokaždé počítat skóre. Znamená to, že musíš najít způsoby, jak zapojit dívky do přátelského soupeření, při kterém se naučí klíčovým dovednostem.

Nejlepší typy her jsou ty, při kterých jsou děti co nejvíc v pohybu bez zbytečných prostojů. Skvělé hry jsou takové, při kterých se učí komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a osvojovat si pohybové dovednosti. Tady je několik zábavných a nenáročných aktivit, při kterých se dívky můžou zapojit do pohybu a zlepšit se ve zmíněných ohledech.

Chceme, aby byly děti co nejvíc v pohybu – a to samé chtějí i ony. Proto hry, kdy děti vypadávají, například hru na babu, je dobré upravit. Upravená hra na babu může vypadat třeba tak, že když někdo dostane babu, musí si na pět sekund kleknout a zakřičet jméno svého oblíbeného sportovce nebo týmu. Potom vyskočí a pokračuje ve hře.

Aby mohly dívky soutěžit, potřebují mít správné vybavení – nejen s ohledem na typ sportu, ale taky na svoje tělesné proporce. Pokud se dívka cítí nepříjemně nebo se najednou nechce zapojovat do hry, může to být tím, že potřebuje sportovní podprsenku. V přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce si s ní o tom co nejvhodnějším způsobem promluv, aby se jí hrálo pohodlně a nehrozilo jí zranění.

Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Zjisti víc o tom, jak povzbudit dívky z vaší komunity.

Čti dál

Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Příručka pro trénink dívek

Vytvoř silné pouto

Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Příručka pro trénink dívek

Zaměř se na pokrok, ne na výkon

Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Příručka pro trénink dívek

Jak zapojit dívky do hry a udržet je ve hře

Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Příručka pro trénink dívek

Přizpůsob sportoviště potřebám dívek

Soutěžní úsilí dívek ve sportu

Příručka pro trénink dívek

Oceňuj odvahu