Jak udržet dívky u sportu

Příručka pro trénink dívek

Jak zapojit dívky do hry a udržet je ve hře

Dívky chtějí hrát a sportovat. Chtějí se hýbat, soupeřit, riskovat a cítit, že někam patří. Přivést je ke sportu, zajistit jim potřebné vybavení (např. sportovní podprsenky a gumičky do vlasů) a udržet jejich zájem o sport vyžaduje úsilí.

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, líp prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně i sociálně. Přesto ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. U dívek z městských komunit a z různých menšin je tento počet ještě větší.

Dobrou zprávou ale je, že všichni můžeme udělat něco pro to, abychom dívky ve sportování podpořili. K tomu, aby si vytvořily pozitivní a smysluplný vztah ke sportu, potřebují několik klíčových věcí:

  • Příležitosti být součástí týmu, soupeřit, získat přátele, vytvořit si vztah se spoluhráči a s dospělými, kteří podporují jejich tým.

  • Vzory, například trenérky nebo lidi z okolí, kteří vyzdvihují příklad sportovkyň. U dívek, které tyhle věci mají, je vyšší pravděpodobnost, že u sportu zůstanou, i když budou starší.

  • A konečně, k tomu, abychom udrželi jejich aktivní vztah ke sportu, musíme vytvořit sportovní kulturu, která přijímá dívky a váží si jich. Začíná to tím, jakou kulturu vytváříme v našich týmech.

Nike spolupracuje s komunitními partnery a s odborníky na zvrácení trendu odchodů od aktivního sportu. Dospělí z dívčina okolí můžou v tomhle úsilí výrazně pomoct, když přispívají k tomu, aby čas strávený na kurtu, trati, hřišti nebo jiném sportovišti, byl pro dívku pozitivním zážitkem. Tuhle příručku jsme vytvořili proto, aby jim v tom každý mohl začít pomáhat. Další užitečné rady najdeš v listech s tipy.

Připravuj ji na úspěch

Jak udržet dívky u sportu

Pomoz jim zamilovat si sport

Inspiruj dívky (a chlapce!) příběhy sportovkyň a ženských družstev. Kromě toho umožni dívkám, aby si svůj prostor upravily podle vlastního vkusu. Pokud máte šatnu, vyzdobte ji. Nech dívky vyrobit si jmenovky, vlajky nebo cokoli jiného, co zdůrazní jejich týmovou identitu.

Jak udržet dívky u sportu

Pozor na zkreslené vnímání

Lidé mívají vůči dívkám jiná očekávání než vůči chlapcům, což bývá občas problém. Polož si otázku: Fandí jí druzí stejně, jako fandí chlapcům? Vnímají ji tak, že je křehká? Posuzují její chování podle jiného metru? (např. považují ji za „panovačnou“ kvůli chování, které u chlapců považují za projev „přirozeného vůdcovství“?) Zamysli se, co děláš pro to, aby na hřišti panovala rovnost. Polož si na konci každého tréninku otázku, jestli očekáváš od dívek něco jiného než od chlapců.

Jak udržet dívky u sportu

Zapoj jejich rodiny

Jestli bude dívka hrát, to často nezávisí jenom na ní. Je důležité do dívčiných sportovních aktivit zapojit rodiče a další členy rodiny. Vybízej je, aby na každém tréninku všechny povzbuzovali. Zvi členy rodiny na tréninky. Když se zapojí členové rodiny, je pravděpodobnější, že se budou dívky pravidelně účastnit.

Jak udržet dívky u sportu

Zjisti víc o tom, jak povzbudit dívky z vaší komunity.

Čti dál

Jak udržet dívky u sportu

Příručka pro trénink dívek

Vytvoř silné pouto

Jak udržet dívky u sportu

Příručka pro trénink dívek

Zaměř se na pokrok, ne na výkon

Jak udržet dívky u sportu

Příručka pro trénink dívek

Umožni jim zasoupeřit si

Jak udržet dívky u sportu

Příručka pro trénink dívek

Přizpůsob sportoviště potřebám dívek

Jak udržet dívky u sportu

Příručka pro trénink dívek

Oceňuj odvahu