Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Příručka pro trénink dívek

Vytvoř silné pouto

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu a vytvořili jsme Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.

Sport je mocný z mnoha důvodů – poučíme se z lekcí, vybudujeme si sebevědomí a vytvoříme si pouta. Při sportu se dívky učí od svých vrstevníků, trenérů, rodičů a dalších, kteří ovlivní jejich sportovní vývoj* a týmový přístup.

Odborníci z nadace Women’s Sports Foundation se dívek zeptali, co je na sportování baví. Jaké byly nejčastější odpovědi? Že získávají nové přátele a cítí se být součástí týmu. A další důležitý poznatek: Když si dívka oblíbí toho, kdo ji trénuje, je mnohem pravděpodobnější, že bude chtít v hraní pokračovat i v budoucnosti. Trenér by se měl ze všeho nejdřív individuálně seznámit s hráčkami, nacvičit s nimi týmovou spolupráci a pravidelně je párovat s novými spoluhráči.

Nejúspěšnější trenéři, a platí to ve všech sportech, jsou ti, kteří trénují lidskou bytost, ne anonymního hráče. Lidé z dívčina okolí, kteří jsou zapojeni do jejích sportovních aktivit, pro ni můžou být jedněmi z nejdůležitějších osob v životě. Když se zaměříš na vytváření pozitivních vztahů mezi hráči navzájem a mezi hráči a trenéry, pomůžeš tím dívkám zapojit se do sportu naplno a neztratit o něj zájem.

Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Zjisti víc o tom, jak povzbudit dívky ve tvojí komunitě.

Čti dál

Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Příručka pro trénink dívek

Zaměř se na pokrok, ne na výkon

Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Příručka pro trénink dívek

Jak zapojit dívky do hry – a udržet je ve hře

Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Příručka pro trénink dívek

Umožni jim zasoupeřit si

Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Příručka pro trénink dívek

Přizpůsob sportoviště potřebám dívek

Jak povzbuzovat dívky, aby se při sportu skamarádily

Příručka pro trénink dívek

Oceňuj odvahu