HITTA RÄTT STORLEK

Använd tabellen nedan för att hitta rätt fotbollsstorlek baserat på ålder eller klassificering.

STORLEKSTABELL

STORLEK ÅLDER
Storlek 9 (officiell) Godkänd för gymnasie-, universitets- och proffsanvändning
Storlek 8 (ungdom) 12–14 år
Storlek 7 (junior) 10–12 år
Storlek 6 (Pee Wee) 9 år och yngre