Innovation

Space Hippie

SPACE MEETS HIPPIE

Space Hippie hämtar inspiration från dåtidens miljörörelser som uppmanade oss att återvinna istället för att slänga.

Hur skulle du reparera dina skor om du befann dig i yttre rymden? Du skulle använda det som fanns till hands. Vårt innovationsteam hade detta hållbara tankesätt när de skapade en helt ny design byggd på konceptet high-tech möter avfall. Space Hippie föddes ur den här osannolika kombinationen av teknologi och skräp. Varje Space Hippie är sitt eget experiment och är tillverkad av 25-50 % återvunnet material sett till vikt. Det är ett väldigt stort steg med ett väldigt litet avtryck.

Hippierörelsen hade stor inverkan på det amerikanska medvetandet. Den uppmanade oss att vara praktiska, uppfinningsrika, framtidsorienterade och att spara på vår planet. Våra designers tog fram sina inre hippiesjälar och gick igenom säckar med skräp och högar med tillverkningsrester. Vi använde vad vi hade – inklusive skräp. Vi slösade inte bort något avfall. Vi sneglade på dåtidens drömmare för att få inspiration till morgondagens drömmar.

Space Hippie: Modern teknik möter avfall

Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.

Space Hippie: Modern teknik möter avfall

Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.

Fortsätt läsa

Space Hippie: Modern teknik möter avfall

Space Hippie

Från avfall till Space Hippie

Space Hippie: Modern teknik möter avfall

Space Hippie

Prototyper