Vad är ISPA?

  ISPA:s filosofi bygger på fyra handlingar – att improvisera, söka, skydda och anpassa (Improvise, Scavenge, Protect, Adapt). Tillsammans utgör de riktlinjerna för en experimentell design som tar sig uttryck inom alla Nikes kategorier, både i de senaste innovationerna och de befintliga kreationerna. De färdiga produkterna förmedlar designens kraft och uppfyller citybornas specifika behov.

  Improvisera (Improvise)

  Nöj dig aldrig med det första svaret på ett problem. Improvisera för att hitta de senaste lösningarna och hämta inspiration från citymiljön.

  Söka (Scavenge)

  Sök för att hitta materialen du behöver och ta hjälp av de bästa tillgängliga alternativen för att lösa problemet. Använd och återanvänd material på ett klokt sätt.

  Skydda (Protect)

  Lösningen måste skydda mot problemet. Det är här teori omvandlas till praktik och lösningen tillämpas i verkliga livet.

  Anpassa (Adapt)

  Anpassa alla lösningar så att de får ett så brett tillämpningsområde som möjligt. Svaret måste vara mångsidigt, beständigt, smart och funktionellt i stadsmiljön.