Οικογένεια Jordan

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ JORDAN

Η οικογένεια Jordan δεσμεύεται να βοηθήσει τις κοινότητες να επιφέρουν θετικές αλλαγές. Δες παρακάτω τους στόχους του αγώνα τους.

Οικογένεια Jordan

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ JORDAN

Η οικογένεια Jordan δεσμεύεται να βοηθήσει τις κοινότητες να επιφέρουν θετικές αλλαγές. Δες παρακάτω τους στόχους του αγώνα τους.

Συμμετοχή της κοινότητας

Οικογένεια Jordan

JORDAN BRAND WINGS

Βοηθάμε τους νέους να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Οικογένεια Jordan

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή της κοινότητας

Οικογένεια Jordan

JORDAN BRAND WINGS

Βοηθάμε τους νέους να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Οικογένεια Jordan

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ