Què és ISPA?

  ISPA és una filosofia basada en la sigla en anglès "Improvise. Scavenge. Protect. Adapt" (Improvisa. Recerca. Protegeix. Adapta). Aquestes accions formen un conjunt de principis de disseny, que es manifesten en una experimentació màxima del disseny Nike en totes les categories, que inclouen tant les innovacions més recents com les creacions del passat. El producte final desprèn optimisme sobre el poder del disseny i se centra en les necessitats concretes dels ciutadans.

  Improvisació

  Mai t'has de conformar amb la primera resposta a un problema. Improvisa per trobar una solució nova i inspira't en el teu entorn.

  Recerca

  Per trobar els materials que necessites, recerca i tria d'entre les millors opcions disponibles per resoldre el problema. Fes una elecció assenyada per reutilitzar i reciclar materials.

  Protecció

  La solució t'ha de protegir contra el problema. Aquí la teoria s'aplica a la pràctica i la solució es torna aplicable al món real.

  Adaptació

  Adapta totes les solucions perquè s'ajustin al seu màxim potencial. La nostra resposta ha de ser versàtil, duradora, enginyosa i funcional en l'entorn on s'apliqui.