ตารางไซส์ของ NIKE

สปอร์ตบรา NIKE

ไซส์ US และ UK

ไซส์ NIKE