หมวกและอุปกรณ์สวมศีรษะ

ค้นหาไซส์ของคุณ

สัดส่วนในตารางไซส์คือสัดส่วนของร่างกาย

ค้นหาไซส์ที่ถูกต้องในตารางด้านล่าง เลื่อนไปตามแนวนอนเพื่อดูไซส์เพิ่มเติม

หมวกแก๊ปแบบปรับได้
ไซส์หมวก6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
ไซส์ศีรษะ (นิ้ว)20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
S/MXXXXXX
M/LXXXXXX
L/XLXXXXXX
หมวกบีนนี่
ไซส์หมวก6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
ไซส์ศีรษะ (นิ้ว)20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
ไซส์เดียวXXXXXXXXXXX
หมวกปีกรอบ
ไซส์หมวก6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
ไซส์ศีรษะ (นิ้ว)20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
SXX
MXX
LXX
XS/SX
S/MX
M/LX
L/XLX
XL/XXLX
Swoosh Flex
ไซส์หมวก6 1/26 5/86 3/46 7/877 1/87 1/47 3/87 1/27 5/87 3/47 7/88
ไซส์ศีรษะ (นิ้ว)20 1/220 7/821 1/821 1/221 7/822 1/422 5/82323 1/223 7/824 1/424 5/825+
S/MXXXX
M/LXXXX
L/XLXXXX

เคล็ดลับการเลือกความพอดี

หากคุณอยู่ระหว่างสองไซส์ สั่งซื้อไซส์เล็กกว่าหากต้องการให้แน่นพอดี หรือเลือกไซส์ใหญ่กว่าหากต้องการให้หลวมขึ้น

วิธีการวัด

ใช้สายวัดวัดความยาวรอบศีรษะ โดยพันรอบบริเวณที่ขอบหมวกสัมผัสกับศีรษะ (เหนือคิ้วไปประมาณ 1 นิ้ว/2.5 ซม.)

ค้นหาสไตล์ของคุณ