Apple Watch Nike

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ที่ถูกต้องสำหรับคุณ

Apple Watch Nike Series 7
ขนาดหน้าปัดนาฬิกา41mm45mm
ขนาดข้อมือของสาย130 – 200mm140 – 220mm
Apple Watch Nike Series 4, 5, 6 และ SE
ขนาดหน้าปัดนาฬิกา40mm44mm
ขนาดข้อมือของสาย130 – 200mm140 – 220mm
Apple Watch Nike Series 3
ขนาดหน้าปัดนาฬิกา38mm42mm
ขนาดข้อมือของสาย130 – 200mm140 – 210mm

วัดความยาวรอบข้อมือเพื่อระบุไซส์ของสายนาฬิกา ข้อมือผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ 140-175 มม. ข้อมือผู้ชายส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ 165-195 มม.

สายนาฬิกาส่วนใหญ่ใช้ได้กับ Apple Watch Series 3 ทุกรุ่นหรือเคสรุ่นใหม่กว่าที่มีไซส์เดียวกัน สาย 41 มม. ใช้ได้กับเคส 38 มม. และ 40 มม. ส่วนสาย 45 มม. ใช้ได้กับเคส 42 มม. และ 44 มม.