ตารางไซส์ของ NIKE

ตารางไซส์ถุงมือผู้รักษาประตู NIKE

ขั้นตอนที่ 1:

วัดไซส์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2:

ค้นหาไซส์ที่ถูกต้อง

ตารางไซส์ผู้ใหญ่

ไซส์ถุงมือ ความกว้างของมือ
6 4.0-4.17
7 4.17-4.4
8 4.4-4.6
9 4.6-4.8
10 4.8-5.0
11 5.0-5.15
ไซส์ถุงมือ ความกว้างของมือ
6 10.1-10.6
7 10.6-11.1
8 11.1-11.6
9 11.6-12.1
10 12.1-12.6
11 12.6-13.1

ตารางไซส์สำหรับเด็ก

ไซส์ถุงมือ ความกว้างของมือ
3 3.1-3.3
4 3.3-3.5
5 3.5-3.7
6 3.9-4.1
7 4.3-4.5
8 4.5-4.7
ไซส์ถุงมือ ความกว้างของมือ
3 8-8.5
4 8.5-9
5 9-9.5
6 10-10.5
7 11-11.5
8 11.5-12