Συνεργασίες και εκδηλώσεις της Nike

Τα μέλη Nike έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές από συνεργάτες όπως η Sweetgreen, η Jason Markk και η Headspace, για να κάνεις την άσκηση καθημερινή σου συνήθεια. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες τοπικές εκδηλώσεις της κοινότητας.