ตารางไซส์ของ NIKE

ลูกฟุตบอล (เด็กและผู้ใหญ่)

ค้นหาไซส์ที่ถูกต้อง

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ที่ถูกต้องสำหรับคุณ ตามความยาวรอบลูกบอลและอายุ

ตารางไซส์

ไซส์ ความยาวรอบลูกบอล (นิ้ว) อายุ
ไซส์ 1 (สกิลบอล) 18–20 ทุกวัย: พัฒนาทักษะฟุตเวิร์ค/การควบคุมบอล
ไซส์ 3 (เด็ก) 23–24 8 ปีและเด็กกว่า
ไซส์ 4 (เด็กโต) 25–26 อายุ 8-12 ปี
ไซส์ 5 (ผู้ใหญ่) 27–28 อายุ 13 ปีขึ้นไป
ไซส์ ความยาวรอบลูกบอล (ซม.) อายุ
ไซส์ 1(สกิลบอล) 46-51 ทุกวัย: พัฒนาทักษะฟุตเวิร์ค/การควบคุมบอล
ไซส์ 3 (เด็ก) 58.5-61 8 ปีและเด็กกว่า
ไซส์ 4 (เด็กโต) 63.5-66 อายุ 8-12 ปี
ไซส์ 5 (ผู้ใหญ่) 68-70 อายุ 13 ปีขึ้นไป