ตารางไซส์ของ NIKE

ตารางไซส์ถุงมือฟุตบอล

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาไซส์ของคุณ

เมื่อเรียบร้อยแล้ว เทียบการวัดขนาดในไซส์บุรุษ หรือเด็กโตเพื่อค้นหาไซส์ถุงมือฟุตบอลที่ถูกต้องของคุณ

ตารางไซส์

ไซส์ ความยาวเส้นรอบมือ นิ้ว
S 7 ¼" - 7 ½"
M 7 ½" - 7 ¾"
L 7 ¾" - 8"
XL 8" - 8 ¼"
XXL 8 ¼" ขึ้นไป
ไซส์ ความยาวเส้นรอบมือ นิ้ว
S 6 ½" - 6 ¾"
M 6 ¾" - 7"
L 7" - 7 ¼"