ตารางไซส์ของ NIKE

บาสเก็ตบอล (เด็กและผู้ใหญ่)

ค้นหาไซส์ของคุณ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ที่ถูกต้องของคุณ ตามเส้นรอบวงและน้ำหนักของลูกบอล

ตารางไซส์

ไซส์ เส้นรอบวง (ซม.) น้ำหนัก (ก.)
ไซส์ 7 (บุรุษ) 74.5-76 567-623
ไซส์ 6 (สตรี) 72-73.5 510-567
ไซส์ 5 (เด็กโต) 68.5-71 453-510
ไซส์ 3 (เด็กเล็ก) 55.5-57 340-396
ไซส์ เส้นรอบวง (นิ้ว) น้ำหนัก (ออนซ์)
ไซส์ 7 (บุรุษ) 29.5-30 20-22
ไซส์ 6 (สตรี) 28.5-29 18-20
ไซส์ 5 (เด็กโต) 27-28 16-18
ไซส์ 3 (เด็กเล็ก) 22-22.5 12-14