ตารางไซส์ของ NIKE

รองเท้าทารก เด็กวัยหัดเดิน และเด็กเล็ก

วิธีการวัด

ยืนตัวตรงบนพื้นแข็งและให้ส้นเท้าชิดกับกำแพง

1.

2.

3.

ใช้สายวัดหรือไม้บรรทัดวัดความยาวตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้า

ดูให้ดีว่าได้วัดจากส่วนปลายสุดของหัวแม่เท้า

สวมถุงเท้าประเภทเดียวกับที่จะสวมกับรองเท้า แล้ววัดขนาดเท้าในช่วงบ่าย (ปกติแล้วเท้าจะขยายในระหว่างวัน) ลงน้ำหนักให้เต็มเท้าก่อนวัดขนาด

ค้นหาไซส์ที่ถูกต้อง

ใช้การวัดขนาดของคุณและตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์รองเท้าของคุณ

 

หมายเหตุ: ความยาวเท้า (เป็นเซนติเมตร) จะแตกต่างจากไซส์ ซม. ที่กล่องรองเท้า โดยไซส์ ซม. นั้นหมายถึงระบบไซส์เช่น US UK EUR และไม่ควรสับสนกับความยาวเท้า

ตารางไซส์: C = เด็กเล็ก

ความยาวเท้า (นิ้ว) ไซส์เด็ก US ไซส์ UK ไซส์ EU ไซส์ ซม.
3 3/16 0C 0 15 6
3 9/16 1C 0.5 16 7
3 12/16 1.5C 1 16.5 7.5
3 15/16 2C 1.5 17 8
4 1/16 2.5C 2 18 8.5
4 4/16 3C 2.5 18.5 9
4 7/16 3.5C 3 19 9.5
4 9/16 4C 3.5 19.5 10
4 12/16 4.5C 4 20 10.5
4 15/16 5C 4.5 21 11
5 1/16 5.5C 5 21.5 11.5
5 4/16 6C 5.5 22 12
5 7/16 6.5C 6 22.5 12.5
5 9/16 7C 6.5 23.5 13
5 12/16 7.5C 7 24 13.5
5 15/16 8C 7.5 25 14
6 1/16 8.5C 8 25.5 14.5
6 4/16 9C 8.5 26 15
6 7/16 9.5C 9 26.5 15.5
6 9/16 10C 9.5 27 16
6 12/16 10.5C 10 27.5 16.5
6 15/16 11C 10.5 28 17
7 1/16 11.5C 11 28.5 17.5
7 4/16 12C 11.5 29.5 18
7 7/16 12.5C 12 30 18.5
7 9/16 13C 12.5 31 19
7 12/16 13.5C 13 31.5 19.5
ความยาวเท้า (ซม.) ไซส์เด็ก US ไซส์ UK ไซส์ EU ไซส์ ซม.
8.3 0C 0 15 6
9.1 1C 0.5 16 7
9.5 1.5C 1 16.5 7.5
10 2C 1.5 17 8
10.4 2.5C 2 18 8.5
10.8 3C 2.5 18.5 9
11.2 3.5C 3 19 9.5
11.6 4C 3.5 19.5 10
12 4.5C 4 20 10.5
12.5 5C 4.5 21 11
13 5.5C 5 21.5 11.5
13.3 6C 5.5 22 12
13.8 6.5C 6 22.5 12.5
14.2 7C 6.5 23.5 13
14.6 7.5C 7 24 13.5
15 8C 7.5 25 14
15.5 8.5C 8 25.5 14.5
15.9 9C 8.5 26 15
16.3 9.5C 9 26.5 15.5
16.7 10C 9.5 27 16
17.2 10.5C 10 27.5 16.5
17.6 11C 10.5 28 17
18 11.5C 11 28.5 17.5
18.4 12C 11.5 29.5 18
18.8 12.5C 12 30 18.5
19.3 13C 12.5 31 19
19.7 13.5C 13 31.5 19.5

ตารางไซส์: Y = เด็กโต

ความยาวเท้า (นิ้ว) ไซส์เด็ก US ไซส์ UK ไซส์ EU ไซส์ ซม.
7 15/16 1Y 13.5 32 20
8 1/16 1.5Y 1 33 20.5
8 4/16 2Y 1.5 33.5 21
8 7/16 2.5Y 2 34 21.5
8 9/16 3Y 2.5 35 22
8 12/16 3.5Y 3 35.5 22.5
8 13/16 4Y 3.5 36 23
8 15/16 4.5Y 4 36.5 23.5
9 2/16 5Y 4.5 37.5 23.5
9 4/16 5.5Y 5 38 24
9 6/16 6Y 5.5 38.5 24
9 9/16 6.5Y 6 39 24.5
9 11/16 7 6 40 25
9 13/16 7.5Y 6.5 40.5 25.5
10 8Y 7 41 26
10 3/16 8.5Y 7.5 42 26.5
10 5/16 9Y 8 42.5 27
10 8/16 9.5Y 8.5 43 27.5
10 11/16 10Y 9 44 28
10 13/16 10.5Y 9.5 44.5 28.5
ความยาวเท้า (ซม.) ไซส์เด็ก US ไซส์ UK ไซส์ EU ไซส์ ซม.
20.1 1Y 13.5 32 20
20.5 1.5Y 1 33 20.5
20.9 2Y 1.5 33.5 21
21.4 2.5Y 2 34 21.5
21.8 3Y 2.5 35 22
22.2 3.5Y 3 35.5 22.5
22.4 4Y 3.5 36 23
22.7 4.5Y 4 36.5 23.5
23.2 5Y 4.5 37.5 23.5
23.5 5.5Y 5 38 24
23.8 6Y 5.5 38.5 24
24.3 6.5Y 6 39 24.5
24.6 7Y 6 40 25
24.9 7.5Y 6.5 40.5 25.5
25.4 8Y 7 41 26
25.8 8.5Y 7.5 42 26.5
26.2 9Y 8 42.5 27
26.7 9.5Y 8.5 43 27.5
27.1 10Y 9 44 28
27.5 10.5Y 9.5 44.5 28.5