ตารางไซส์ของ NIKE

รองเท้าทารก เด็กวัยหัดเดิน และเด็กเล็ก

วิธีการวัด

ยืนตัวตรงบนพื้นแข็งและให้ข้อเท้าชิดกับกำแพง

1.

2.

3.

ใช้สายวัดหรือไม้บรรทัดเพื่อความยาวตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้า

คุณต้องวัดจากส่วนปลายสุดของหัวแม่เท้า

สวมถุงเท้าประเภทเดียวกับที่จะสวมกับรองเท้า แล้ววัดขนาดเท้าในช่วงบ่าย (ปกติแล้วเท้าจะขยายในระหว่างวัน) ลงน้ำหนักให้เต็มเท้าก่อนวัดขนาด

ค้นหาไซส์ที่ถูกต้อง

ใช้การวัดขนาดของคุณและตารางด้านล่าง หรือการคำนวณไซส์ของเราเพื่อระบุไซส์รองเท้า


โปรดทราบ: การวัดความยาวจากปลายเท้า-ส้นเท้า (ซม.) อาจสั้นกว่าขนาดความยาวเป็น ซม. ที่คุณเห็นบนกล่องรองเท้าเล็กน้อย เรามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในบางกรณี เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุของรองเท้าจะทำให้สวมใส่ได้พอดี


การคำนวณไซส์

ตารางไซส์: C = เด็กเล็ก

ความยาวจากปลายเท้า-ส้นเท้า (นิ้ว) ไซส์ EU ไซส์ UK ไซส์ US ไซส์ ซม.
3 3/16 15 0 0C 6
3 9/16 16 0.5 1C 7
3 15/16 17 1.5 2C 8
4 4/16 18.5 2.5 3C 9
4 9/16 19.5 3.5 4C 10
4 15/16 21 4.5 5C 11
5 4/16 22 5.5 6C 12
5 9/16 23.5 6.5 7C 13
5 15/16 25 7.5 8C 14
6 4/16 26 8.5 9C 15
6 9/16 27 9.5 10C 16
6 12/16 27.5 10 10.5C 16.5
6 15/16 28 10.5 11C 17
7 1/16 28.5 11 11.5C 17.5
7 4/16 29.5 11.5 12C 18
7 7/16 30 12 12.5C 18.5
7 9/16 31 12.5 13C 19
7 12/16 31.5 13 13.5C 19.5
ความยาวจากปลายเท้า-ส้นเท้า (ซม.) ไซส์ EU ไซส์ UK ไซส์ US ไซส์ ซม.
8.3 15 0 0C 6
9.1 16 .5 1C 7
10 17 1.5 2C 8
10.8 18.5 2.5 3C 9
11.6 19.5 3.5 4C 10
12.5 21 4.5 5C 11
13.3 22 5.5 6C 12
14.2 23.5 6.5 7C 13
15 25 7.5 8C 14
15.9 26 8.5 9C 15
16.7 27 9.5 10C 16
17.2 27.5 10 10.5C 16.5
17.6 28 10.5 11C 17
18 28.5 11 11.5C 17.5
18.4 29.5 11.5 12C 18
18.8 30 12 12.5C 18.5
19.3 31 12.5 13C 19
19.7 31.5 13 13.5C 19.5

ตารางไซส์: Y = เด็กโต

ความยาวจากปลายเท้า-ส้นเท้า (นิ้ว) ไซส์เด็ก EU ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง EU ไซส์เด็ก UK ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง UK
7 14/16 32 13.5
8 1/16 33 1
8 3/16 33.5 1.5
8 6/16 34 2
8 8/16 35 2.5
8 10/16 35.5 3
8 13/16 36 ญ 36 3.5 ญ 3
8 15/16 36.5 ญ 36.5 4 ญ 3.5
9 2/16 37.5 ญ 37.5 4.5 ญ 4
9 4/16 38 ญ 38 5 ญ 4.5
9 6/16 38.5 ช 38.5 / ญ 38.5 5.5 ช 5.5 / ญ 5
9 9/16 39 ช 39 / ญ 39 6 ช 6 / ญ 5.5
9 11/16 40 ช 40 / ญ 40 6 ช 6 / ญ 6
ความยาวจากปลายเท้า-ส้นเท้า (ซม.) ไซส์เด็ก EU ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง EU ไซส์เด็ก UK ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง UK
20.1 32 13.5
20.4 33 1
20.8 33.5 1.5
21.2 34 2
21.6 35 2.5
21.9 35.5 3
22.3 36 ญ 36 3.5 ญ 33
22.7 36.5 ญ 36.5 4 ญ 3.5
23.1 37.5 ญ 37.5 4.5 ญ 4
23.4 38 ญ 38 5 ญ 4.5
23.8 38.5 ช 38.5 / ญ 38.5 5.5 ช 5.5 / ญ 5
24.2 39 ช 39 / ญ 39 6 ช 6 / ญ 5.5
24.6 40 ช 40 / ญ 40 6 ช 6 / ญ 6
ไซส์เด็ก US ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง US ไซส์เด็ก ซม. ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง ซม.
1Y 20
1.5Y 20.5
2Y 21
2.5Y 21.5
3Y 22
3.5Y 22.5
4Y ญ 5.5 23 ญ 22.5
4.5Y ญ 6 23.5 ญ 23
5Y ญ 6.5 23.5 ญ 23.5
5.5Y ญ 7 24 ญ 24
6Y ช 6 / ญ 7.5 24 ช 24 / ญ 24.5
6.5Y ช 6.5 / ญ 8 24.5 ช 24.5 / ญ 25
7Y ช 7 / ญ 8.5 25 ช 25 / ญ 25.5
ไซส์เด็ก US ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง US ไซส์เด็ก ซม. ไซส์ผู้ชาย/ผู้หญิง ซม.
1Y 20
1.5Y 20.5
2Y 21
2.5Y 21.5
3Y 22
3.5Y 22.5
4Y ญ 5.5 23 ญ 22.5
4.5Y ญ 6 23.5 ญ 23
5Y ญ 6.5 23.5 ญ 23.5
5.5Y ญ 7 24 ญ 24
6Y ช 6 / ญ 7.5 24 ช 24 / ญ 24.5
6.5Y ช 6.5 / ญ 8 24.5 ช 24.5 / ญ 25
7Y ช 7 / ญ 8.5 25 ช 25 / ญ 25.5