Jordan Wings

Jordan Brand Wings

Vårt formål er å skape inspirasjon og tilgang som hjelper ungdom til å skape en bedre fremtid.

Vi mener at alle bør ha de samme mulighetene, og at utdanning og tilgang har makt til å fremme mangfold, inkludering og likeverd.

Jordan Brand er ikke bare noe du har på deg eller hvordan du spiller. Det er selvtillit til å finne stemmen din, eie stilen din og endre spillet både på og utenfor banen. Drevet av arven etter Michael Jordan, inspirerer vi verden til å oppnå storhet på sine egne premisser.

Et av merkevarens viktigste prinsipper er å styrke fellesskapet gjennom å investere i ungdommene. Michael Jordans foreldre lærte ham verdien av utdanning, og Jordan Wings-programmene våre gir tilgang til muligheter som kan utjevne forskjellene i muligheter for unge mennesker over hele verden.

Jordan Wings

I dag jobber Jordan Brand Wings med mer enn 30 partnere globalt for å gi tilgang til utdanning og mentorskap for vanskeligstilte ungdommer.

Overalt fra parkerne i Chicago til gatene i Beijing, banene i New York og til de videregående skolene i Paris, dukker Jumpman-fellesskapet opp, viser og endrer spillet hver eneste dag. I 2016 dedikerte vi vår støtte til dette fellesskapet med kun et fokus: å bryte ned barrierer som holder dem tilbake, og hjelpe dem til å fly.

Våre programmer

Jordan Wings

MER ENN BARE BASKETBALL

Beyond Basketball er en basketkultur-smeltedigel som er rettet mot å vekke lidenskapen hos studenter. Opplevelsen bruker idrett som et springbrett inn i andre kreative uttrykk, samtidig som det også gir deltakerne livskompetanse.

Jordan Wings

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet hjelper studentene med å få suksess i høyere utdanning. Ved å benytte lokale samarbeidspartnere har vi som mål å identifisere engasjerte, først og fremst førstegenerasjonsstudenter, og redusere hindringene de møter på veien til fullførte studier gjennom stipend, informasjon og ressurser.

Jordan Wings

Designprogrammet

Designprogrammet er for de med kreative lidenskaper eller ambisjoner, enten de drømmer om å gå designskole, lansere sitt eget merke eller lage produkter for sosial endring. Programmet inkluderer økter med designere og produktskapingsteam. Vi støtter også partnere som hjelper til med å bygge porteføljer og gi råd til studenter av kreative næringer og fag.

Jordan Wings

Praksisprogrammet

Gjennom praksisprogrammet vårt får studentene verdifull erfaring og ferdigheter gjennom arbeid med problemer i den virkelige verden. Programmet støtter dem på reisen, fremmer faglige relasjoner og hjelper til med nettverksbygging.

Våre programmer

Jordan Wings

MER ENN BARE BASKETBALL

Beyond Basketball er en basketkultur-smeltedigel som er rettet mot å vekke lidenskapen hos studenter. Opplevelsen bruker idrett som et springbrett inn i andre kreative uttrykk, samtidig som det også gir deltakerne livskompetanse.

Jordan Wings

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet hjelper studentene med å få suksess i høyere utdanning. Ved å benytte lokale samarbeidspartnere har vi som mål å identifisere engasjerte, først og fremst førstegenerasjonsstudenter, og redusere hindringene de møter på veien til fullførte studier gjennom stipend, informasjon og ressurser.

Jordan Wings

Designprogrammet

Designprogrammet er for de med kreative lidenskaper eller ambisjoner, enten de drømmer om å gå designskole, lansere sitt eget merke eller lage produkter for sosial endring. Programmet inkluderer økter med designere og produktskapingsteam. Vi støtter også partnere som hjelper til med å bygge porteføljer og gi råd til studenter av kreative næringer og fag.

Jordan Wings

Praksisprogrammet

Gjennom praksisprogrammet vårt får studentene verdifull erfaring og ferdigheter gjennom arbeid med problemer i den virkelige verden. Programmet støtter dem på reisen, fremmer faglige relasjoner og hjelper til med nettverksbygging.

Jordan Wings
Jordan Wings