KDE NAJDU VÍC INFORMACÍ O NIKE, INC.?

Protože se v Nike snažíme budovat udržitelnou budoucnost pro všechny, neustále pracujeme na inovacích. Chceme inspirovat všechny sportovce, aby naplnili svůj potenciál. Další informace o Nike najdeš na odkazech dole.

Where Can I Learn More About Nike, Inc.? | Nike Help

Časté dotazy

Co se zrovna děje v Nike, Inc.?
O nejnovějších produktech Nike, sportovních událostech, novinkách společnosti a dalších informacích se jako první dozvíš na news.nike.com.

Jak Nike cílí na udržitelnost?
Jsme odhodlání plnit svůj cíl a vytvářet lepší budoucnost pro sportovce i komunity prostřednictvím udržitelné inovace.

Jak dám Nike vědět o svém nápadu?
Máš nápad nebo myšlenku, o kterou se chceš s Nike podělit? Prohlédni si pokyny k našemu Programu zasílání nápadů.

Můžu používat reklamy, obrázky, loga nebo ochranné známky Nike? Nike nemůže posoudit každou žádost o povolení k používání nebo úpravám reklam, obrázků, ochranných známek a podobných materiálů. V případech, kdy v Nike žádost posoudit dokážeme, se povolení vydává jen zřídka.

Jestli je zamýšlené použití právně v pořádku, musí zvážit každý sám a na svou odpovědnost. Například některé případy uvedení log Nike v učebnicích se dají považovat za „přípustné použití“.

Nabízí Nike granty a dary?
Nike chce mít pozitivní vliv na komunity, ve kterých žijeme, pracujeme a hrajeme. Víc se dozvíš na communityimpact.nike.com.

Jak můžu u Nike zažádat o sponzoring?
Teď zrovna žádné nevyžádané požadavky na sponzorství nepřijímáme.

Jak se v Nike můžu ucházet o práci nebo stáž?
Nike rozvíjí kulturu světové jedničky na trhu a vytváří inovace, které lidem zkvalitňují život. Pokud tě v Nike zajímá některá z nabízených pracovních nabídek a stáží, pošli nám žádost, kterou najdeš na jobs.nike.com.

Jak se můžu stát prodejcem Nike?
Pokud má tvoje firma zájem přidat se k naší maloobchodní komunitě Nike, kontaktuj nás, ať to můžeme probrat.

Jak se můžu stát autorizovaným prodejcem Nike?
Pokud má tvoje firma zájem přidat se k naší maloobchodní komunitě Nike, kontaktuj nás, ať to můžeme probrat.

Jak můžu do Nike, Inc. investovat?
Nike se snaží pro své akcionáře vytvářet hodnoty. Na investors.nike.com si můžeš prohlédnout čtvrtletní zisky, informace o firemním vedení a další novinky a zprávy.

Kde najdu víc informací o mediálních zdrojích Nike?
Kontakty pro média, fotky a další zdroje najdeš na naší stránce pro média.

Pomohla ti tahle odpověď?