You Can’t Stop Sport

You Can’t Stop Sisters

You Can’t Stop Sisters

ถึง พี่สาวและน้องสาว

เราเกิดมาเป็นพี่สาวน้องสาวกัน
แต่ก็ได้กลายมาเป็นมิตรที่ชิดใกล้
เราไม่ใช่เป็นแค่พี่สาวน้องสาวกัน
แต่เป็นทุกอย่างให้แก่กัน
วันหนึ่งเป็นที่ปรึกษา
อีกวันหนึ่งเป็นคู่แข่ง
คอยเชียร์ คอยปลอบ คอยสนับสนุน
ทำทุกทางเพื่อช่วยให้อีกคนประสบความสำเร็จ
เพราะยิ่งเราให้กำลังใจกันและกันมากเท่าไหร่
ใครก็ยิ่งมาหยุดเราได้ยากเท่านั้น

You Can’t Stop Sisters
You Can’t Stop Sisters