The New Portugal Football Jersey

เสื้อแข่งทีมชาติโปรตุเกส

เบื้องหลังไอคอน

ความหลงใหลที่โปรตุเกสมีต่อฟุตบอลไม่มีสิ่งใดมาทัดเทียมได้นอกจากความยืดหยุ่นทางจิตใจอันเป็นคำจำกัดความของเยาวชนในประเทศ

การไม่ยอมแพ้คือแก่นสำคัญที่สร้างความมั่นใจนี้ให้แก่เจเนอเรชันใหม่ ทุกคนรวมใจกันจนก่อเกิดเป็นเจตคติ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ดีไซน์ของเสื้อแข่งทีมชาติโปรตุเกสรุ่นใหม่นี้

ทัพนักเตะแดนฝอยทอง

เสื้อแข่งสีแดงคลาสสิกของโปรตุเกสแต่งแต้มมาด้วยแถบลายทางด้านข้างแบบไม่เชื่อมกันและรายละเอียดตรงแขนเสื้อในลายที่เข้ากัน

The New Portugal Football Jersey

ลายทางระหว่างบรรทัด

ชุดเยือนสีขาวสะดุดตามาพร้อมสีแดงและเขียวตามขนบซึ่งอัดแน่นเข้าด้วยกันเป็นลายทางที่โดดเด่น 3 แถบ วางจำหน่ายแล้วทุกไซส์เช่นเดียวกับชุดเหย้า

ถ่ายภาพก่อนช่วงโควิด-19 จึงอาจไม่สะท้อนถึงกฎระเบียบในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม