Skip to content. (Press Enter)

ข้อยกเว้นของนโยบายการคืนสินค้า

  • คำสั่งซื้อในฐานะลูกค้าทั่วไปจะมีการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า 350 บาท จากเงินที่ได้รับคืน      
  • หากส่งมอบสินค้าให้คุณเกิน 30 วันแล้ว โปรดติดต่อเราเพื่อทำการคืนสินค้าของคุณ สินค้าต้องไม่ได้รับการซักหรือสวมใส่ หากเกิน 30 วันนับจากวันที่มีการส่งมอบ
  • การคืนเงินสำหรับการคืนของขวัญจะดำเนินการตามวิธีเดียวกันกับที่ใช้ชำระเงิน โปรดติดต่อผู้ให้ของขวัญหากคุณต้องการคืนสินค้า
  • คำสั่งซื้อที่ซื้อจาก Nike.com ไม่สามารถคืนสินค้าที่ร้านค้า Nike ได้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่