You Can’t Stop Sport.

You can't stop Sisters.

You can't stop Sisters

Kære søstre

I fødes som søstre.
Men I bliver allierede.
For at være en søster er ikke én ting.
Det er alting.
En mentor det ene øjeblik.
En modspiller det næste.
Støtte. Trøster. Fortaler.
Ubegrænset hjælp til den andens succes.
For jo mere I løfter hinanden.
Des sværere er det at stoppe jer.

You can't stop Sisters
You can't stop Sisters