ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Air Max 1 x Kasina

ความลับของ Won-Ang

คลิปสั้นนี้เป็นการเฉลิมฉลองให้กับ Air Max 1 x Kasina "Won-Ang" ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเป็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของเอเชียที่มีชื่อเดียวกัน "Won-Ang" คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพที่มีระหว่างกันและเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน รับชมตอนนี้เพื่อติดตามการค้นหา "Won-Ang" ว่าจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร

Disabled flag: SNKRS_flagging_enabled_example