HVA HAR SKJEDD MED NIKEPLUS-DATAENE MINE?

I Nike har vi som mål å ivareta personvernet til alle NikePlus-medlemmene våre. Derfor lagrer vi bare dataene dine så lenge du har et aktivt NikePlus-medlemskap — som betyr at du har logget deg inn på profilen din på en Nike-nettside eller -app i løpet av de to siste årene. Etter to år med inaktivitet er den personlige informasjonen din fortsatt tilgjengelig i innstillingene dine når du logger inn på NikePlus-profilen din, men de individuelle aktivitetsdataene for løping og trening blir slettet og erstattet med samlet informasjon (se «Hvilken innvirkning har dette hatt på dataene mine?» under). Etter fem år med inaktivitet sletter vi profilen din og alle tilknyttede data. Dette kan ikke gjenopprettes.

Hvis du har vært aktiv i løpet av de siste to årene, og dataene dine er borte, eller hvis du har vært inaktiv i løpet av de siste 2–5 årene, og du ikke kan se din samlede informasjon, må du kontakte oss. Hvis det har gått mer enn fem år siden du var aktiv sist, kan du opprette en ny NikePlus-medlemsprofil ved å laste ned en av appene våre. Den enkleste måten å beholde tilgang til dataene dine er å forbli aktiv på en av de digitale Nike-plattformene våre.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvilken innvirkning har dette hatt på dataene mine?

  • Nike Run Club og Nike Training Club – Etter inaktivitet i mellom to og fem år blir alle løps- eller treningsdata slettet, men du har fortsatt tilgang til samlet totalinformasjon.
  • Nike.com: Etter inaktivitet i mellom to og fem år er profilinnstillingene dine og bestillingshistorikken din er fremdeles tilgjengelig.

Etter fem år med inaktivitet blir all profilinformasjon og alle personlige data slettet permanent på alle plattformer. Kjøpshistorikken forblir tilgjengelig for Nike etter at profilen din er slettet, i tråd med lovbestemte krav til datalagring for salg, skatt og garantier. Hvis du har noen spørsmål, eller vil ha tilgang til denne informasjonen, kan du kontakte oss.

Hvorfor ble dataene mine / profilen min slettet?

I Nike har vi som mål å ivareta personvernet til alle NikePlus-medlemmene våre. Det betyr at vi kun lagrer data for aktive NikePlus-medlemmer. Etter to år med inaktivitet samler vi alle individuelle løps- og treningsdata, og etter fem år sletter vi NikePlus-profiler og alle tilknyttede data permanent. Dette sikrer at vi ikke lagrer informasjonen til personer som ikke lenger bruker Nike, og at vi overholder gjeldende lover.

Var dette svaret nyttig?