ตารางไซส์ของ NIKE

ชุดสำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดิน

ค้นหาไซส์ของคุณหนู ๆ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ให้คุณหนู ๆ ตามความสูง น้ำหนัก และช่วงอายุ

ตารางไซส์

อายุตามเดือน ไซส์ US เด็กวัยหัดเดิน อก (นิ้ว) เอว (นิ้ว) สะโพก (นิ้ว) ส่วนสูง (นิ้ว)
0-3 16.25-17 16.5-17.5 16.5-17.5 23.5-25.5
3-6 17-17.75 17.5-18.5 17.5-18.5 25.5-27.5
6-9 17.75-18.5 18.5-19 18.5-19 27.5-29.5
9-12 18.5-19 19-19.5 19-19.5 29.5-31.5
12-18 19-19.75 19.5-20.25 19.5-20.25 31.5-33.5
18-24 2T 19.75-20.5 20.25-21 20.25-21 33.5-35.5
24-36 3T 20.5-20.75 21-21.25 21-21.25 35.5-37.5
36-48 4T 20.75-22 21.25-22 22-23 37.5-41
อายุตามเดือน ไซส์ US เด็กวัยหัดเดิน อก (ซม.) เอว (ซม.) สะโพก (ซม.) ส่วนสูง (ซม.)
0-3 41-43 42-45 42-45 60-65
3-6 43-45 45-47 45-47 65-70
6-9 45-47 47-48 47-48 70-75
9-12 47-48 48-50 48-50 75-80
12-18 48-50 50-52 50-52 80-85
18-24 2T 50-52 52-54 52-54 85-90
24-36 3T 52-53 54-54 54-56 90-96
36-48 4T 53-56 54-56 56-59 96-104