ตารางไซส์ของ NIKE

ถุงเท้า ELITE RUNNING

ค้นหาไซส์ของคุณ

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุไซส์ถุงเท้าตามไซส์รองเท้าของคุณ

ตารางไซส์

ไซส์ NIKE ไซส์ EU ไซส์ UK บุรุษ ไซส์ UK สตรี ไซส์ US สตรี ไซส์ US บุรุษ
ไซส์ 1 36-38 3.5-5 3-4.5 5.5-7 4-5.5
ไซส์ 2 38-40 5.5-6.5 5-6.5 7.5-9 6-7.5
ไซส์ 3 40-43 7-8.5 7-8.5 9.5-11 8-9.5
ไซส์ 4 43-46 9-10.5 9-10.5 11.5-13 10-11.5
ไซส์ 5 46-48 11-12.5 12-13.5
ไซส์ 6 48-50 13-15 14-16