เพิ่มในรถเข็น
บันทึกไปยังรายการสินค้าที่ต้องการ
ให้ของขวัญที่เหมาะกับทุกคน
ไซส์: จำนวน: @  
คุณไม่มีรายการสินค้าในรถเข็น

NRC: คำศัพท์ที่ใช้ในการวิ่ง

NRC_LP_Features_5race_tips_01.jpg
Designs 39 (All 5 Plans)

คำศัพท์ที่ใช้ในการวิ่ง นักวิ่งมีคำศัพท์เฉพาะของตนเอง เราได้แยกแยะ
ประเภทการวิ่งทั้งหมด และคำศัพท์ที่ใช้ในแผนการของคุณ เพื่อให้คุณก้าวตามทัน

Designs 39 (All 5 Plans)

การออกกำลังกาย

ความเร็ว วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาอัตราการก้าวที่เร็วที่สุดของคุณ
คือการฝึกฝนอัตราการก้าวในช่วงเวลาสั้นๆ ในชุด
ช่วงความเร็ว ซึ่งอาจมีระยะเวลากับอัตราการก้าวเท่ากัน
พร้อมกับเวลาพักฟื้นเท่ากัน หรืออาจ
มีระยะทาง อัตราการก้าว และช่วงเวลาฟื้นกำลัง
ต่างกัน การวิ่งเป็นช่วงไกล การวิ่งแบบ
Fartlek การวิ่งเทมโป และการวิ่ง
ขึ้นเขาล้วนเป็นการฝึกความเร็ว ดูที่ ประเภทของการวิ่ง
ด้านล่างเพื่ออ่านคำจำกัดความ

ความอดทน การวิ่งฝึกความอดทนประจำสัปดาห์คือการวิ่งระยะทางไกล
ด้วยอัตราการก้าวสบายๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ของการฝึกซ้อมของคุณ ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจ
ได้ปรับเข้ากับระยะทางที่เพิ่มขึ้น และยังช่วยให้
คุณได้คุ้นเคยกับความท้าทายทางร่างกายและจิตใจ
ที่คุณอาจเผชิญในระหว่างการแข่งขัน
การวิ่งนี้ควรวิ่งเป็นการวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว
ดูที่ ประเภทของการวิ่ง เพื่ออ่านคำจำกัดความของ
การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว

การพักฟื้น การพักฟื้นก็สำคัญเท่าๆ กับการออกกำลังกาย
ที่หนักหน่วงของคุณ ฟังสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการ
ในวันพักฟื้น ไม่ว่าจะหมายถึงหยุดทั้งวัน
ไปเลย การฝึกสลับชนิดกับ N+TC App
หรือวิ่งฟื้นกำลังสักสองสามกิโลเมตร ตามหลักแล้ว
ควรใช้วันพักฟื้นอย่างน้อยสองวันไปกับ
การวิ่ง การวิ่งเพื่อฟื้นกำลังจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง
และช่วยให้คุณสามารถฟื้นตัวจนมีคุณภาพสูงสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้หลังการฝึกซ้อมที่เข้มข้น
การวิ่งนี้ควรวิ่งเป็น แบบเพิ่มระดับความเร็ว
ดูที่ ประเภทของการวิ่ง ด้านล่าง
เพื่ออ่านคำจำกัดความของ
การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็ว

Designs 39 (All 5 Plans)

ประเภทของการวิ่ง

การฝึกแบบเร็วสลับช้า การฝึกแบบเร็วสลับช้าจะฝึกความเร็วและความแข็งแกร่ง
โดย สลับระยะทางและอัตราการก้าวในระหว่าง
การวิ่งแบบต่อเนื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการฝึกแบบ
Fartlek อาจจะเป็นการวิ่งเบา หนึ่งนาที
ตามด้วยการวิ่งหนักหนึ่งนาที
ทำซ้ำเป็นช่วงนาทีที่เท่ากัน
หรือเป็นช่วงกิโลเมตรเท่าๆ กัน
หรือสลับกันทุกๆ ช่วงตึก

เนิน การออกกำลังกายบนเนินพัฒนาความเร็วและท่าทาง
ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในการวิ่งขึ้นเนิน คุณจึง
ไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วเท่าที่คุณต้องวิ่ง
ในส่วนพื้นราบ ขณะวิ่งขึ้นเนิน
คุมการหายใจของคุณไว้ อย่า
เอนตัวไปข้างหน้ามากไป เอนเล็กน้อยโดยให้
คางนำหน้าอกก็เพียงพอแล้ว การวิ่งขึ้นเนิน
เป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาความเร็วและ
ความแข็งแกร่ง พร้อมกับ
การย่ำเท้าบนพื้นที่น้อยที่สุด

การวิ่งแบบแยกช่วง การวิ่งแบบแยกช่วงหมายถึงการวิ่งสอง
อัตราการก้าวที่แตกต่างกันในช่วงเดียว
ตัวอย่าง เช่น วิ่งช่วง 400 เมตร
โดยให้ช่วง 200 เมตรแรกเบา และช่วง
200 เมตรท้ายเร็ว
การวิ่งเช่นนี้จะเป็นการแบ่งช่วงออกเป็นสองส่วน

เพิ่มระดับความเร็ว การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็วจะเพิ่มความแข็งแกร่งและ
ช่วยให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับแรงกดดันจาก
การวิ่ง สร้างอัตราการก้าวของคุณตลอด
การวิ่งแต่ละครั้ง โดยเริ่มต้นจากอัตราการก้าวที่ช้ากว่า
อัตราการก้าวฟื้นกำลัง และจบด้วยอัตราการก้าวที่เร็ว
กว่าอัตราการก้าวฟื้นกำลัง ตลอด
การวิ่งคุณจะต้องเฉลี่ยอัตราการก้าว
ฟื้นกำลังของคุณ ควรให้การวิ่งฝึกความอดทน
และการวิ่งเพื่อฟื้นกำลังเป็น
การวิ่งแบบเพิ่มระดับความเร็วเสมอ

สไตรด์ สไตรด์หมายถึงการวิ่งระยะสั้นมากๆ ที่
มักจะทำก่อนที่จะวิ่งหรือออกกำลังกาย
หรือทันทีหลังจากนั้น ชุดของสไตรด์
ควรจะเร็วขึ้นในด้านอัตราการก้าว บ่อยครั้ง
สไตรด์แรกจะไกลที่สุดและ
ช้าที่สุด ควรจะมีการฟื้นกำลังช่วงสั้นๆ
ระหว่างแต่ละสไตรด์

เทมโป เทมโปคืออัตราการก้าวหนักแต่อยู่ในการควบคุม
ที่สามารถวิ่งเป็นช่วงไกลหรือการวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอ
โดยวิ่งเป็นระยะ 1-16 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์ของการวิ่งเทมโปคือเพื่อสร้างความอดทนทางจิตใจ
และทางกายภาพ และเพื่อให้รู้สึกสบายกับความหนักหน่วง

ลู่ ลู่หมายถึงช่วงฝึกที่มี
ชุดของช่วงวิ่งเร็ว ตามหลักการ
การออกกำลังกายชนิดนี้จะทำบนลู่ เนื่องจาก
พื้นผิวลู่ทำให้คุณสามารถเล่นกับอัตราการก้าวที่เร็วขึ้นได้
พร้อมกับการวัดที่แม่นยำ แต่ก็
สามารถทำได้ทุกที่ คุณ
สามารถเลือกที่จะใช้ช่วงตึก สัญญาณไฟ
จราจร หรือแม้กระทั่งต้นไม้เป็นเครื่องหมายบอกช่วง

การวิ่งแบบเลี้ยวกลับ การวิ่งแบบเลี้ยวกลับนั้นจะฝึกกันในระหว่าง
ช่วงสั้นๆ แทนที่จะหยุดใน
ตอนท้ายของช่วง ให้วิ่งผ่านเส้นไป
แล้วเลี้ยวกลับมาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มต้นวิ่งแบบเดิมซ้ำอีก

Designs 39 (All 5 Plans)

ประเภทของอัตราการก้าว เราได้แบ่งอัตราการก้าวของเราออกเป็น 5 ความเร็วที่เราจะ
อ้างอิงถึงตลอดโปรแกรมการฝึกซ้อม

อัตราการก้าวต่อกม.
(เร็วที่สุด)
นี่คืออัตราการก้าวที่คุณสามารถแข่งขันหรือวิ่งหนัก
เป็นระยะทางหนึ่งกิโลเมตร

อัตราการก้าว
5 กม. (เร็วกว่า)
นี่คืออัตราการก้าวที่คุณสามารถแข่งขันหรือวิ่งหนัก
เป็นระยะทางประมาณ 5 กม.

อัตราการก้าวฟื้นกำลัง
(เบา)
อัตราการก้าวง่ายพอที่จะทำให้คุณสามารถ
หายใจได้ในขณะวิ่ง

อัตราการก้าวเทมโป สอนร่างกายของคุณให้
รู้สึกสบายกับความหนักหน่วง
โดยรักษาอัตราการก้าวไว้ระหว่าง
10 กม. (เร็ว) และฟื้นกำลัง (เบา)

อัตราการก้าว
10 กม. (เร็ว)
นี่คืออัตราการก้าวที่คุณสามารถแข่งขัน
หรือวิ่งหนักเป็นระยะทางประมาณ
10 กม.

Designs 25 (Full)

ถ้าคุณมีเป้าหมาย
เราก็มีคำแนะนำ
ตั้งแต่มาราธอนไปจนถึง 5 กม. โปรแกรมการฝึกซ้อมจากโค้ชของ Nike+ ออกแบบมาเพื่อมอบการฝึกซ้อมระดับสูง ให้แก่ผู้มีประสบการณ์ทุกระดับ

0422_RN_SLP_P2.jpeg

รองเท้าที่ใช่สำหรับทุกการวิ่ง เราได้แบ่งรองเท้าของเราออกเป็น 3 ประเภท เพื่อช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมมากที่สุด

วิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ

วิ่งเร็ว

วิ่งแบบสบายๆ

enGBStrip.jpeg
plans_11.jpg

รับแผนการฝึกซ้อม โปรแกรมการฝึกซ้อมสำหรับการวิ่งทุกระยะทาง ตั้งแต่มาราธอน ไปจนถึง 5 กม. รวมถึงการออกกำลังกายที่จะช่วยให้คุณทำได้ดีขึ้น

สุดยอดแอพการวิ่ง ติดตามเส้นทาง ระยะทาง อัตราการก้าว เวลาของคุณ แล้วดูว่า คุณอยู่ในอันดับใดเมื่อเทียบกับเพื่อนๆ ของคุณด้วย Nike+ Running App

ฝึกซ้อมกับเรา ออกแรงในวันพักฟื้นสักหน่อยด้วยการออกกำลังกายที่เน้น HIT, โยคะและพิลาทีสใน Nike+ Training Club App