ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

ให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว

ความเป็นจริงก็คือ อุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ส่วนใหญ่มักไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กหญิง และเรื่องนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ตั้งใจในหลายประเด็นด้วยกัน การที่ต้องวนรอบสวนเพื่อหาห้องน้ำ หรือสวมชุดยูนิฟอร์มมือ 2 จากทีมเด็กชายเป็นการส่งสารว่านักกีฬาเด็กหญิงเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ อุปกรณ์ป้องกันก็มักไม่ได้ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงเด็กหญิงด้วยซ้ำ และอาจจะสวมใส่ไม่พอดี ไม่สบาย และบางครั้งยิ่งทำให้ไม่ปลอดภัย

บ่อยครั้งนักที่เด็กหญิงต้องทนใส่ซึ่งเป็นการป้อนประสบการณ์ในแง่ลบกับกีฬาให้แก่พวกเธอ

เด็กหญิงต้องการอุปกรณ์กีฬาที่สวมใส่พอดี เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับพวกเธอ พื้นที่ใกล้เคียงที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อจัดการกับสุขอนามัยต่างๆ และตารางการฝึกซ้อมในสถานที่และเวลาที่ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางกายภาพของพวกเธอ แม้คุณอาจสร้างห้องน้ำที่ดีกว่าให้ไม่ได้ แต่คุณก็สร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสบายได้ด้วยการพิจารณาถึงความต้องการเหล่านี้เมื่อวางแผนชั่วโมงเล่นกีฬาและสถานที่

อย่าลืมว่าเด็กหญิงหลายคนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นกีฬา เพียงแค่มาเข้าร่วมก็เสี่ยงแล้ว จึงยิ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอที่จะมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและสนุก รวมไปถึงปราศจากการเลือกปฏิบัติและการตัดสินจากคนอื่น

ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มพลังให้กับเด็กหญิงในชุมชนของคุณ

อ่านบทความอื่นต่อกันเลย

ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

สร้างความสัมพันธ์

ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

มุ่งเน้นที่พัฒนาการ ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการเล่น

ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

ทำอย่างไรให้เด็กหญิงเล่นกีฬา และเล่นอย่างต่อเนื่อง

ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

ให้เธอลงแข่งขัน

ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

คู่มือการโค้ชเด็กหญิง

มุ่งสู่ความกล้าหาญ