Personvernskjema for Nike

Har du spørsmål om personvern eller spørsmål knyttet til personopplysningene dine?

Nike er opptatt av personvern og av å beskytte personopplysningene til alle sine brukere. Vil du ha opplysninger om deg slettet, korrigert eller eksportert, eller du har spørsmål knyttet til persondata? Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg innen rimelig tid.