....

Με τη δύναμη του Phantom

Δες τον φόβο στα μάτια τους.

Παρακολούθησε τον Coutinho στο παραπάνω βίντεο και δες στην πράξη τον θρύλο του Phantom.

Awaken Your Phantom. Be the one they fear

PhantomVSN

Ποδοσφαιρικά παπούτσια για σκληρές επιφάνειες
187,97 €

 

Awaken Your Phantom. Be the one they fear

PhantomVSN

Ποδοσφαιρικά παπούτσια για σκληρές επιφάνειες
187,97 €

 

Awaken Your Phantom. Be the one they fear