SNKRS

前往 App Store 下载
女款 AIR VAPORMAX

女款 AIR VAPORMAX

CHROME BLUSH
¥1,599

WMNS AIR VAPORMAX
WMNS AIR VAPORMAX
WMNS AIR VAPORMAX
WMNS AIR VAPORMAX
WMNS AIR VAPORMAX
WMNS AIR VAPORMAX
女子 Nike Air VaporMax 'String'
女子 Nike Air VaporMax 'String'

经典传承

女款 AIR VAPORMAX
不忘创新。1987 年,Air Max 系列诞生,可视 Air 气垫惊艳亮相。起初只是缓震系统的实验作品,不久之后便以雷霆之势席卷赛场和街头,成为不折不扣的时尚标杆。多年后,虽然几经革新和改良,但悠久的历史传承却历久弥坚。
女子 Nike Air VaporMax 'String'