SNKRS

前往 App Store 下载

AIR JORDAN XIII

元年风范

AIR JORDAN XIII
AIR JORDAN XIII
AIR JORDAN XIII
AIR JORDAN XIII
AIR JORDAN XIII
AIR JORDAN XIII

经典传承

AIR JORDAN XIII
一个精彩的制胜球让来自北卡罗来纳州的 Michael Jordan 所在的球队在锦标赛上一举夺魁,惊人的战绩让他从此成为篮球风潮的领军人物。1985 年,他穿上元年款 Air Jordan I 制霸赛场,并打破联盟格局,挫败对手意志,虏获全世界众多球迷的心。