SNKRS

前往 App Store 下载
AIR JORDAN XI
AIR JORDAN XI
AIR JORDAN XI
AIR JORDAN XI
AIR JORDAN XI
AIR JORDAN XI

经典传承

AIR JORDAN XI
一个精彩的制胜球让来自北卡罗来纳州的 Michael Jordan 所在的球队一举夺得锦标赛冠军,惊人的战绩让他从此成为篮球风潮的领军人物。1985 年,他穿上元年款 Air Jordan I 制霸赛场,并打破联盟格局,挫败对手意志,虏获全世界无数球迷的心。