ADDED TO CART
ADDED TO MYLOCKER
Give a gift that fits everyone.
Size: Qty: @
You have no items in your cart
P1.jpg

RZN

เสถียรยิ่งขึ้นจากแกนกลาง

P2_tech.jpg

เทคโนโลยีล็อคความเร็ว

การออกแบบ INTERLOCKING RZN CORE ทำให้มีพลังงานมากขึ้นระหว่างชั้น เพื่อเพิ่มความเร็วของลูกและได้ระยะทางที่ไกลขึ้น

P5.jpg

ค้นหา RZN BALL ที่เหมาะกับคุณ เพื่อเพิ่มระยะ และควบคุมสปินของลูกได้ดียิ่งขึ้น

ทัวร์ทดสอบ